Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań dotyczących izolacji i oczyszczania frakcji białkowych z komórek bakteryjnych

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Work ID

r2043_2021

Date

10.07.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

research report