Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań dotyczących izolacji i oczyszczania frakcji białkowych z komórek bakteryjnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Identyfikator dzieła

r2043_2021

Data

10.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań