Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Methods for bio-jet fuels production

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Identyfikator dzieła

r2051_2021

Słowa kluczowe
EN
  • biomasa
  • elektryfikacja pojazdów
  • paliwa bioodrzutowe
  • biopaliwa
  • surowce odnawialne
Data

15.07.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

16

Typ dzieła

raport z badań