Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Methods for bio-jet fuels production

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Work ID

r2051_2021

Keywords
EN
  • biomasa
  • elektryfikacja pojazdów
  • paliwa bioodrzutowe
  • biopaliwa
  • surowce odnawialne
Date

15.07.2021

Language

english

Number of pages or volume of work

16

Type of work

research report