Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia dotycząca możliwych przyczyn pękania kanistrów wykonanych z R-HDPE

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r209_2019

Słowa kluczowe
PL
  • technologia wytłaczania z rozdmuchiwaniem
  • badania starzeniowe
  • badania wytrzymałościowe
  • jakość opakowań
Data

09.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

opinia