Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych w słodowni SOUFLET POLSKA w Poznaniu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2125_2021

Data

20.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

25

Typ dzieła

raport z badań