Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Protokół z pomiarów parametrów oświetlenia drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań - Wroczyn

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2191_2021

Keywords
PL
  • oświetlenie drogowe
  • luminancja nawierzchni jezdni
  • droga ekspresowa
Date

21.07.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

69

Type of work

expertise

License type

other

Open Access

No