Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Zdefiniowanie aktywności katalitycznej wytworzonych układów immobilizowanych enzymów oraz jej zmian w trakcie magazynowania i katalizowania kolejnych cykli reakcyjnych, a także określenie ich stabilności termicznej i chemicznej, w oparciu o reakcje modelowe

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Title variant

EN Evaluation of catalytic activity of produced systems after enzyme immobilization and its changes during storage and catalysis of subsequent reaction cycles, as well as determination of their thermal and chemical stability, based on model reactions

Work ID

r2193_2021

Keywords
PL
  • electrospinning
  • poly(methyl methacrylate)
  • polyamide 6
  • oxidoreductases
  • enzyme immobilization
  • catalytic activity
Date

24.09.2021

Language

english

Number of pages or volume of work

9

Type of work

research report