Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Protokół z weryfikacji parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych opraw f-my Schreder

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2199_2021

Keywords
PL
  • oprawa oświetleniowa
  • parametry elektryczne
  • parametry kolorymetryczne
  • parametry fotometryczne
Date

28.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

44

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No