Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań – wytworzenie i charakterystyka kompozytowych materiałów elektroprzędzonych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Work ID

r2200_2021

Keywords
PL
  • elektroprzędzenie
  • poli(chlorek winylu)
  • polistyren
  • chitozan
  • poliakrylonitryl
  • polietersulfon
Date

28.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

research report