Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania i analiza wyników nowego betonu zbrojonego włóknami metalowymi - Cz. Va

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2216_2021

Keywords
PL
  • beton zbrojony włóknami stalowymi
  • wytrzymałość resztkowa betonu
  • badania laboratoryjne
  • analiza wyników laboratoryjnego wyznaczenia wytrzymałości resztkowej betonu
Date

08.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

155

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No