Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Konfiguracja układu do homogenizacji przepływowej. Wykonanie wstępnych zawiesin nanomateriałów i ich charakteryzacja mikroskopowa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r223_2019

Data

23.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań