Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej metodami FDS, PDC i RVM transformatora typu TFR 250000/400 nr fabryczny 162090, nr ruchowy TR1, zainstalowanego w SE Lublin systemowa

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2252_2021

Keywords
PL
  • badanie transformatorów metodą FDS i PDC i RVM
Date

01.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

research report