Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej metodami FDS, PDC i RVM autotransformatora typu ANER 3B 160000/220 nr fabryczny 1105810, nr ruchowy AT1 zainstalowanego w SE Wielopole

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2253_2021

Keywords
PL
  • badanie transformatorów metodą RVM i PDC oraz FDS
Date

20.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

research report