Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Relacja obiekt eksponowania a przestrzeń eksponowania, etap III

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2268_2021

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • rozliczenie kosztów
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia
Date

28.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

30

Type of work

synthetic data report