Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Współczesne przeobrażenia i tendencje rozwojowe miast

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2273_2021

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
  • protokół zdawczo-odbiorczy
Date

28.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

23

Type of work

synthetic data report