Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Aranżacja przestrzeni (placemaking) dla potrzeb edukacji architektonicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2283_2021

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
  • rozliczenie kosztów
Date

28.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

19

Type of work

synthetic data report