Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Orczyk

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r22_2019

Data

22.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja