Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja szczegółowa artykułu: „Analysis and evaluation of chosen elements of Poznan public space from the point of view of their adaptation to requirements of persons with… ” przewidzianego do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r237_2019

Słowa kluczowe
PL
  • seria Organizacja i Zarządzanie
  • recenzja
Data

23.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

recenzja