Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badanie i doskonalenie procesów użytkowania energii i urządzeń w budynkach

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2507_2022

Keywords
PL
  • użytkowanie energii i urządzeń w budynkach
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
Date

27.01.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.