Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Zrównoważony rozwój sieciowej infrastruktury komunalnej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2537_2022

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
  • recenzja
Date

27.01.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.