Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Technologie materiałów stosowanych w budownictwie drogowym z uwzględnieniem badań podłoża gruntowego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2561_2022

Keywords
PL
  • pianobeton
  • wzmocnienie podłoża
  • nawierzchnie drogowe
  • podłoże gruntowe
  • zestawienia kosztów
  • raport końcowy
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
Date

27.01.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.