Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia naukowo-techniczna dotycząca stanu konstrukcji betonowej i jej zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników szkodliwych (np. siarkowodór) komór technologicznych na kopułach komór fermentacyjnych obiektów 29.1 i 29.2 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r264_2019

Keywords
PL
  • beton
  • korozja
Date

30.09.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.