Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia naukowo-techniczna dotycząca stanu konstrukcji betonowej i jej zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników szkodliwych (np. siarkowodór) komór technologicznych na kopułach komór fermentacyjnych obiektów 29.1 i 29.2 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r264_2019

Słowa kluczowe
PL
  • beton
  • korozja
Data

30.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

opinia