Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Analiza procesów przepływu ciepła zachodzących w kotłach oraz piecach przemysłowych

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2655_2022

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia
  • raport końcowy
  • zestawienie kosztów
  • kotły
  • piece przemysłowe
  • przepływy ciepła
Date

25.01.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

40

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.