Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza procesu spalania gazowych produktów pochodzących z termochemicznego przetwarzania biomasy i RDF (refuse derived fuels)

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2657_2022

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • zestawienia kosztów
  • spalanie produktów gazowych
  • analiza numeryczna procesu spalania
  • termochemiczne przetwarzanie biomasy
Date

25.01.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

24

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.