Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza właściwości termodynamicznych nawierzchni lotniskowych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2665_2022

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • zestawienie kosztów
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia
  • raport końcowy
Date

25.01.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

20

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.