Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne i wykonanie aktywnego okna dielektrycznego ADW (przetwornik ultradźwiękowy wbudowany w okno dielektryczne wykonane z PA6-G) wyposażonego w przewód koncentryczny ze złączem sygnałowym w ilości 4 sztuk. Do każdego ADW dołączany jest certyfikat kalibracji (wg normy ASTM E976) oraz protokół z testu wnz wykonany w kadzi transformatora WN

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2800_2022

Date

22.03.2022

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

6

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.