Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej autotransformatora typu RTdxP – 125000/200

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r282_2019

Słowa kluczowe
PL
  • transformator
  • zawilgocenie izolacji
Data

30.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań