Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań próbek stali oraz próbek posadzki pobranych z obiektu MERCEDES-BEBZ DUDA-CARS Wrocław ul. Olsztyńska 1

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r283_2019

Data

03.10.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań