Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości na ściskanie na całej powierzchni kratek drogowych o nominalnych wymiarach 410×410×40 mm, produkowanych przez firmę PROEKO SERWIS Sp. z o.o. z Kalisza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r284_2019

Słowa kluczowe
PL
  • kratka drogowa
  • wytrzymałość
Data

04.10.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

opinia