Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r28_2019

Data

24.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

recenzja