Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie pomiarów i ocena parametrów oświetlenia ul. Przewozowa w Plewiskach k/Poznania

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2908_2022

Keywords
PL
  • ocena oświetlenia
  • pomiar luminancji
  • pomiar natężenia oświetlenia
Date

06.05.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

expertise

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.