Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza wpływu grubości i parametrów procesu zgrzewania gorącym powietrzem na właściwości wytrzymałościowe połączeń zgrzewanych wtórnych folii PE

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r290_2019

Data

30.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

19

Typ dzieła

raport z badań