Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Relacja obiekt eksponowania a przestrzeń eksponowania, etap IV

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2913_2022

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • rozliczenia kosztów
  • recenzja
Date

11.04.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.