Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Małe miasta jako alternatywne ośrodki ekorozwoju, etap IV

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2984_2022

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
  • rozliczenia kosztów
Date

19.05.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.