Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie opinii technicznej obejmującej ocenę poprawności przyjętych rozwiązań w części technologicznej i konstrukcyjnej przepompowni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2_2019

Słowa kluczowe
PL
  • przepompownie
Data

10.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

opinia