Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 9 –analiza rozwiązań projektowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r305_2019

Keywords
PL
  • wentylacja mechaniczna
  • centrale wentylacyjne
Date

30.09.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

17

Type of work

expertise