Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania wytrzymałościowe płyt warstwowych określające moment zginający i naprężenia krytyczne oraz opracowanie wyników badań zgodnie z normą PN-EN 14509

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r311_2019

Data

23.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

86

Typ dzieła

raport z badań