Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Paradygmat planowania uspołecznionego a wdrażanie idei tworzenia miejsc (placemaking) w śródmiejskiej przestrzeni publicznej, etap II

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3302_2022

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia recenzenta
  • rozliczenie kosztów
Date

10.05.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.