Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Rozwój nowoczesnych technologii odzyskiwania energii przepływów

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Work ID

r3619_2023

Keywords
PL
  • opinia
  • raport o pracy badawczej
  • zestawienie kosztów
  • raport merytoryczny z badań
  • protokół zdawczo-odbiorczy
Date

24.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.