Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczno-organizacyjne w budownictwie

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3624_2023

Keywords
PL
 • badania laboratoryjne
 • badania numeryczne
 • analiza konstrukcji metalowych
 • betonowych
 • cienkościennych
 • warstwowych
 • zespolonych
 • innowacyjne rozwiązania technologiczno-organizacyjne w budownictwie
 • protokół zdawczo-odbiorczy
 • opinia
 • raport o pracy badawczej
 • zestawienia kosztów
Date

25.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

synthetic data report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.