Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza dokładności i powtarzalności pomiarów współrzędnościowych w zmiennych warunkach termicznych z zastosowaniem interferometrycznych i termowizyjnych technik pomiarowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3634_2023

Keywords
PL
  • opinia
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport o pracy badawczej
  • zestawienie kosztów
  • raport
  • artykuł
Date

24.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

33

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.