Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań w ramach zlecenia z firmy JM TRADE z dnia 27.09.2019

Autorzy

| [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r368_2019

Słowa kluczowe
PL
  • preformy
  • butelki i aglomeraty PET
  • badania lepkości istotnej
  • DSC i IR
Data

25.10.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań