Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wpływ naturalnych i antropogenicznych związków bioaktywnych na mikroorganizmy tworzące mikroflorę człowieka oraz otaczające go w środowisku

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Work ID

r3690_2023

Keywords
PL
  • farmaceutyki
  • ekotoksycznność
  • bakterie probiotyczne
  • ciecze jonowe
  • aktywność metaboliczna
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • zestawienia kosztów
  • opinia
  • raport o pracy badawczej
Date

03.02.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.