Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Separacja i zatężanie bio-produktów z zastosowaniem prądowych i osmotycznych procesów membranowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3694_2023

Keywords
PL
  • procesy membranowe
  • bio-produkty
  • wymuszona osmoza
  • elektrodializa z membraną bipolarną
  • raport o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • zestawienie kosztów
  • opinia
Date

03.02.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.