Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania i rozwój zaawansowanych metod analizy wizyjnej w systemach automatyki i robotyki

Authors

[ 1 ] Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Work ID

r3742_2023

Keywords
PL
  • raport o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • rozliczenie kosztów
Date

27.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

18

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.