Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Oszacowanie okresu użytkowania urządzeń w systemie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r402_2019

Słowa kluczowe
PL
  • ocena wieku przewodów kanalizacyjnych
Data

05.11.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

15

Typ dzieła

raport z badań