Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Projektowanie eksperymentalne (experimental design) jako narzędzie realizacji paradygmatu planowania uspołecznionego oraz wdrażania idei tworzenia miejsc (placemaking) w śródmiejskiej przestrzeni publicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4088_2023

Keywords
PL
  • raport o pracy badawczej
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
  • protokół zdawczo-odbiorczy
Date

29.05.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.