Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Raport zawiera pliki z modelem cieplnym budynku wykonany w programie TRNSYS 17 i plik z wynikami symulacji modelu z pkt. 1 dla typowego roku meteorologicznego Poznania przeprowadzonej w programie TRNSYS 17

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4194_2023

Keywords
PL
  • TRNSYS
  • charakterystyka energetyczna budynków
  • dynamiczny model energetyczny budynku
  • symulacyjna analiza efektywności energetycznej budynku
Date

07.09.2023

Language

polish

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.