Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Zastosowanie innowacyjnych metod badań obiektów infrastruktury transportowej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4640_2024

Keywords
PL
 • nawierzchnie drogowe
 • kolejowe i lotniskowe
 • obiekty mostowe
 • diagnostyka
 • podłoże gruntowe
 • fundamentowanie
 • nośność
 • trwałość
 • protokół zdawczo-odbiorczy
 • raport o pracy badawczej
 • opinia
 • zestawienia kosztów
Date

23.01.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

17

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.