Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Dobór materiału na wkłady chłodzące o powiększonej powierzchni czynnej oraz opracowanie technologii ich wykonania. Raport z realizacji zadania nr 4

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Work ID

r471047_2016

Date

15.03.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

40

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.