Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wielokryterialne studium techniczno-ekonomicznych uwarunkowań przeprowadzenia trasy tramwajowej „Garbary-Szelągowska-Naramowicka” w Poznaniu. Studium geotechniczne zabezpieczenia nośności i stateczności podłoża oraz torowiska linii tramwajowej z uwzględneineim uwarunkowań geośrodowiskowych (Etap I)

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r472600_2016

Keywords
PL
  • geotechnika
  • ochrona środowiska
  • stateczność zboczy
  • wzmacnianie skarp
Date

23.02.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

25

Type of work

opinion